Älmhult - Home of the home

Älmhults kommun
  • Vårt platsvarumärke

    Få platser i Älmhults storlek har ena foten fast förankrad i den småländska idyllen och den andra ute i världen. Älmhult kan erbjuda något unikt genom synergieffekten mellan dessa två tillgångar. Platsvarumärket är redan starkt och tydligt hos vår omvärld, nu är det dags att leva upp till det löftet och på riktigt inta positionen.

  • Material att använda

    Var med och bidra i arbetet med platsvarumärket! Älmhult står för mjuka färger och mjuka former. Det är organiskt, välkomnande och öppet. De jordnära färgerna utgör basen, men kompletteras med glada och pigga accentfärger för att uttrycka vår personlighet fullt ut. Det dukade bordets olika delar blir utgångspunkten för vårt grafiska designelement.

  • Projekt

    Handling är bra kommunikation och marknadsföring. De senaste åren har vi gjort saker som stärker platsvarumärket. Här ser du några exempel på vad vi har gjort.

Vad är ett platsvarumärke?

Älmhults kommun arbetar med platsvarumärket ”Älmhult - Home of the Home”. Platsvarumärket är den bild som människor har om en viss plats. Platsens varumärke äger vi gemensamt – vi som bor och arbetar här, företagen, kommunen, föreningar och organisationer.

Platsen kan vara en stad, ett större geografiskt område eller ett land. Alla platser har ett varumärke – oavsett om man arbetar aktivt med det eller inte – eftersom både de som bor och verkar i området och omvärlden har en bild av platsen.