Nyheter

Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 1. Stadsutveckling och planering 26 maj 2022

  Älmhults kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. Fastigheterna har ett attraktivt naturnära läge med gångavstånd till skola,

 2. Stadsutveckling och planering 18 maj 2022

  Beslut om samråd för det nya området Solvikskajen har fattats av kommunstyrelsen. Detaljplanen möjliggör blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och allmänhetens

 3. Stadsutveckling och planering 4 maj 2022

  I vår sätter vi i gång att skapa fler möjligheter för rekreation i skogen mellan Majtorpsgatan och Bökhult. Genom att anlägga stigar och bygga broar över diken skapar vi förutsättningar för hälsa och mer rörelse i en vacker och rik natur. Satsningen

 4. Stadsutveckling och planering 31 mars 2022

  Naturcentrum AB har på uppdrag av Älmhults kommun analyserat var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar. Markägare som berörs kommer att få ett utskick i brevlådan med mer information om möjligheterna.

 5. Stadsutveckling och planering 15 mars 2022

  Den 5 april bjuder vi in föreningar och besöksnäring som har kopplingar till friluftsliv till en digital workshop. Där ska vi prata om hur vi skapar fler möjligheter för ett attraktivt friluftsliv i Älmhults kommun. Vi kommer exempelvis att diskutera

 6. Stadsutveckling och planering 17 februari 2022

  Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Kattesjön som kommunstyrelsen beslutade att anta 18 januari är överklagad. Ärendet kommer att prövas i mark- och miljödomstolen. Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen Nyhetsarkiv

 7. Stadsutveckling och planering 16 februari 2022

  Länsstyrelsen har meddelat Älmhults kommun att de utreder om byggnaden Hvita korset ska byggnadsminnesförklaras. Utredningen kommer göras fram till 15 augusti 2022. I väntan på utredningen får inte byggnaden rivas. Informationsägare:

 8. Stadsutveckling och planering 26 januari 2022

  Miljö- och byggnämnden har beviljat rivningslov för Hvita korset. Området ska nu utvecklas till ett nytt bostadsområde med flera olika fastigheter. För att lyfta fram Julia Steen, som drev barnmorske- och utbildningsverksamhet i Hvita Korset från

 9. Stadsutveckling och planering 23 december 2021

  Vid väg 120, i västra delen av Älmhult, är rondellen och Norra Ringvägen klara och vägen har öppnats för trafik. Tillsammans bildar de en ny entré för dem som kommer till Älmhult från väster. Med hjälp av Norra Ringvägen går det enkelt att ta sig

 10. Stadsutveckling och planering 21 december 2021

  Ombyggnaden av Älmhults vattenverk är klar och entreprenaden blev godkänd vid slutbesiktning den 17 december. – Vi är otroligt glada över att vattenverket är klart. Det vi är mest nöjda med under byggperioden är att vi hela tiden lyckats leverera

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll