Arbetsområden

Äldreomsorg

Du får arbeta med aktivering av äldre, så som att läsa tidningen, sitta och prata, spela spel, ta promenader, frukost och måltidshjälp samt vara behjälplig med lokalvård. Hos oss erbjuder följande särskilda boenden för äldre och hemtjänstområden feriearbetsplatser:

  • Centrala Älmhult: Almgården, Nicklagården, Elmiersgården samt Hemtjänst Centrala 1
  • Västra Älmhult: Solgården
  • Norra Älmhult: Ekebo

Almgården. En av många arbetsplatser du kan feriearbeta på.

Barnomsorg

Förskola eller fritids, barn 1-12 år

Du deltar i arbetet med förskole- eller fritidsbarn samt får hjälpa till med vissa praktiska arbetsuppgifter så som till exempel städning. De flesta feriearbeten inom barnomsorg finns under period 1, eftersom flera förskolor och fritidshem stänger senare under sommaren. Förskolor och fritids som erbjuder platser:

  • Centrala Älmhult: Liljebackens förskola, Montessori fritids och förskola, Möckelns förskola, Norregårds förskola, Internationella skolans fritids och förskola, Tornets förskola, Klöxhultsskolans fritids, Vitsippans förskola, Gemöskolans fritidshem, Violens förskola, Uteförskolan Arnebo och Lyckans förskola
  • Södra och västra Älmhult: Hallaryds förskola, Ryfors fritids
  • Norra Älmhult: Diö förskola och fritids, Liatorps fritids, Enerydas förskola, Häradsbäcks förskola

Internationella förskolan/fritids

På Internationella skolan är arbetsspråket engelska. Du måste därför våga kommunicera på engelska för att kunna feriearbeta här, men det finns inga språkkrav utöver det.

Bökhultslägret

Under två veckor (vecka 25 och 26) flyttar Klöxhultsskolans fritids ut all sin verksamhet till Bökhult. Under dagarna hittar man på olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Lokalvård 

Du får feriearbeta med olika förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård/städ. Lokalvård finns på flera av våra skolor, förskolor och äldreboende samt i kommunhuset. Utanför Älmhult finns arbetsmöjligheter på Ryfors skola.

Kost och kök

Du arbetar med diverse köksarbeten så som till exempel salladsberedning, bakning, disk med mera på en förskola, skola eller ett äldreboende. Kostenheten erbjuder feriearbete på Gemöskolan, Ekebo, Solgården, Nicklagården, Klöxhult, Vitsippans förskola, Haganässkolan samt Elmeskolan.

Park- och fastighetsskötsel

Du får följa med ut på olika uppdrag och kontroller på exempelvis skolor och äldreboenden runt om i kommunen. Arbetet förutsätter att du lätt kan röra dig runt i våra hus då vi rör oss både på vindar och i källare. Arbete inom park- och fastighetsskötsel kan även innebära grönyteskötsel samt målning.

Sommarsimskola

Genom detta feriearbete har du möjlighet att lära barn simma. Feriearbetet innebär också att möta upp barnen, hjälpa dom hitta rätt samt städa och hålla rent. För detta feriearbete krävs simkunskaper och därför behöver du göra ett godkänt simtest (simma minst 200 m, varav 50 m på rygg samt kunna dyka till botten 2 m djup) innan du kan börja.

VA-avdelning

På VA-avdelningen, vattenverk och reningsverk, får du genom ditt feriearbete chansen, att få inblick i avdelningens många olika yrken; tex drifttekniker, elektriker, kvalitetstekniker och arbetsledare.