Rehabilitering och hjälpmedel

När du behöver rehabilitering och/eller hjälpmedel i hemmet, kontaktar du Rehabenheten i kommunen.  Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker.

Arbetsterapeuterna arbetar med att analysera och underlätta en människas förmåga att utföra aktiviteter, till exempel att klä sig, sköta sin personliga hygien och att utföra  hushållssysslor.
 
Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna undersöker och behandlar människors rörelseförmåga. Det kan gälla till exempel träningsprogram för att minska muskelsmärta eller nedsatt balans.

Hjälpmedelsteknikern arbetar med de hjälpmedel som kommunen lånar ut till människor med funktionshinder. Vanliga hjälpmedel är rollatorer, rullstolar, griptänger etc.

Kommunens rehab vänder sig till alla kommuninvånare över 18 år. Kommunens rehab ingår för dig som bor i ett av kommunens särskilda boenden. Du som bor i annan boendeform och har ett rehabiliteringsbehov har rätt till det efter bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du som under 18 år vänder dig till din vårdcentral för mer information. 

Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.