Rehabilitering och hjälpmedel

När du behöver rehabilitering och/eller hjälpmedel i hemmet, kontaktar du Rehabenheten i kommunen.  Här arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker.
Arbetsterapeuterna arbetar med att analysera och underlätta en människas förmåga att utföra aktiviteter, till exempel att klä sig, sköta sin personliga hygien och att utföra  hushållssysslor.
 
Sjukgymnasterna undersöker och behandlar människors rörelseförmåga. Det kan gälla till exempel träningsprogram för att minska muskelsmärta eller nedsatt balans.

Hjälpmedelsteknikern arbetar med de hjälpmedel som kommunen lånar ut till människor med funktionshinder. Vanliga hjälpmedel är rollatorer, rullstolar, griptänger etc.

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna i kommunen bedömer och förskriver hjälpmedel till personer över 18 år. Kommunens rehabenhet omfattar alla kommuninvånare oavsett ålder och oavsett boende. Man kan ha sitt hem i en vanlig bostad eller i ett särskilt boende. Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Verksamhet vill medverka till ökade möjligheter för den enskilde att bo kvar i sitt egna boende och samtidigt uppleva en hög livskvalitet. Genom att sätta in planerade rehabiliteringsinsatser med brukarens individuella vårdplan i fokus når vi dit.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Landstinget Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.