Personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Socialförvaltningen arbetar för att du ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS ska garantera att du som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning får goda levnadsvillkor, den hjälp du behöver och kan påverka den stöd och service som du får.

Vill du ansöka om stöd och hjälp kontaktar du en LSS-handläggare.

Sekretess

Uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen skyddas av sekretess och lämnas inte vidare till någon utomstående.

Sekretess gäller så länge det inte är självklart att uppgiften kan spridas utan att du eller någon närstående lider men av det. De undantag som finns är beslut om omhändertagande och vård utan samtycke.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.