Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Du är här:

Vård och socialt stöd

Kommunen  har det yttersta ansvaret att hjälpa människor i utsatta situationer till exempel när man inte kan klara sin egen försörjning eller sin livsföring i övrigt. Kommunen bedriver äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg. Kommunen har även hand om hemsjukvård och rehabilitering för dem som inte kan ta sig till landstingets vårdcentral.

I Älmhults kommun är det socialnämnden som ansvarar för dessa uppgifter.

Socialförvaltningen i Älmhults kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Inom socialförvaltningen finns många olika verksamheter:

  • äldreomsorg
  • omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • individ- och familjeomsorg
  • hälso- och sjukvård

Allt detta kallas socialtjänsten.

Vi som arbetar på socialförvaltningen har alla tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att uppgifter som berör dig inte lämnas ut till någon annan.

I Älmhults kommun är det socialnämndenlänk till annan webbplats som ansvarar för dessa uppgifter.


Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blir fel är du välkommen att diskutera det med personalen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vår e-tjänst.

Kontakt

Socialchef

Monica Ehnberg
tfn 0476-552 62
fax 0476-149 88
social@almhult.se

Områdeschef IFO

Individ- och familjeomsorg
Jenny Smedberg
tfn 0476-552 70
fax 0476-149 88
social@almhult.se

Områdeschef ÄO

Äldreomsorg
Gun Bylund
tfn 0476-554 02
fax 0476-149 88
social@almhult.se

Områdeschef OF

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Liil Nilsson
tfn 0476-554 19
fax 0476-149 88
social@almhult.se

Områdeschef

Äldreomsorg, myndighet
Susanne Löfvall-Hertting
tfn 0476-553 51
fax 0476-149 88
social@almhult.se

Kontakta Älmhult

Älmhults kommun
Box 500,
343 23 Älmhult

tfn 0476-550 00
fax 0476-552 00
e-post info@almhult.se

Besöksadress
Stortorget 1,
Älmhult

Leveransadress
N Parkgatan 2,
343 30 Älmhult


Karta

Kontakta Älmhult

Fakturaadress
Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm

Organisationsnummer
212000‑0647

Fler kontaktuppgifter
Öppettider växel/reception
mån-fre 8-16.30

Felanmälan
Läs mer på denna sida om felanmälan

Följ oss i sociala medier