Förslag från medborgare

Välkommen att lämna förslag eller synpunkt till Älmhults kommun!

Det enklaste sättet att lämna ett förslag eller synpunkt är att använda vår e-tjänst.

Klicka här för att komma direkt till e-tjänsten!

Det är några saker du kan behöva tänka på, klicka här för att läsa mer om vad som gäller för förslagshanteringen.

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av alla inkomna förslag från medborgare.

Visa endast förslag med status: under handläggning - avslutad


 • 2017-11-14

  Trafiksituationen kring Elmeskolan


  Hej! Den nya skolan är i full gång, roligt! Trafiksituationen kring skolan, ffa utmed Stenhuggarevägen är däremot inte rolig. Föräldrarna som ska lämna och hämta sina barn ställer sig utmed vägen och in på de tomter som håller på att bebyggas. Det finns en skylt uppsatt i korsningen som betyder parkering förbjuden. Vid ett flertal tillfällen har det varit incidenter med barn som springer ut mellan bilarna. Det blir också väldigt trångt på vägen när det står bilar på båda sidorna.Jag vet att skolan vid ett flertal tillfällen har informerat om var parkering får ske och inte får ske men detta har uppenbarlingen inte haft någon effekt.Vi som bor på gatan tycker det känns olustigt med den kaotiska trafiksituationen på morgonen och sen eftermiddag/kväll och ser fram emot åtgärder för att förhindra att en olycka sker.
  Status: Avslutad
  Läs mer • 2017-11-14

  Grönområden


  Nästa år fyller Älmhults biodlarförening 100 år. Jag tycker att Älmhults kommun kan uppmärksamma det genom att minska ner på klippta ytor, ersätta någon yta med ängsyta samt plantera bivänliga växter.
  Status: Under handläggning
  Läs mer • 2017-10-18

  Ek på Vitsippans förskola


  Vi har en dotter på Vitsippans förskola och önskar att ni gör något åt alla ekollon på förskolans utegårdar. Vi har i veckans varit på akuten, eftersom att hon svalt ett. Vi anser att det är ett för stort ansvar för förskolans pedagoger att ständigt behöva ha koll på alla dessa ekollon som är i lagom storlek för att stoppas i munnen, och därför kunna orsak problem så som kvävning och förstoppning.
  Status: Avslutad
  Läs mer • 2017-10-03

  Trafiksäkerhet på Växjövägen mellan Elmevägen och avfart Möckeln söder


  Mellan angivna punkter finns ca 20 tillfarter till fastigheter.
  Trafiken har avsevärt ökat under senare tid, liksom farten och därmed säkerheten för trafikanten.
  Hemställan;
  Översyn av säkerheten för trafikanten med särskilt beaktande av skyltning och fartbegränsning på angiven sträcka äskas.

  Status: Under handläggning
  Läs mer • 2017-10-02

  Förslag om belysning på rollator


  De flesta vill kunna bo hemma och klara sig själv även på gamla dar, precis som kommunen vill att vi ska göra.
  En viktig förutsättning är att man kan fortsätta leva som man brukar och ägna sig åt sina intressen. Detta är svårare den mörka årstiden, eftersom mörkerseendet försämras kraftigt med åren.

  Status: Avslutad
  Läs mer • 2017-09-19

  Vägmärkning


  I samband med att utfarten, från Kastanjevägen mot Ljungbyvägen, fick ny asfalt har nya "hajtänder", för att upplysa om att Lämna företräde gäller
  målats.
  Vid målningen har man inte tagit hänsyn till cykelbanan längs Ljungbyvägen utan målat utanför denna viket kan få till följd att man inte lämnar
  cyklister företräde. I samband med förra ommålningen för ett antal år sedan gjordes samma fel med åtföljande bortslipning och nymålning.

  Status: Under handläggning
  Läs mer • 2017-09-06

  Symbolisk konst


  Älmhult marknadsför sig som "Home of the Home". I verkligheten får inte alla vara här. Asylsökande ungdomar som blir eller bedöms vara över 18 år över-lämnas till Migrationsverket och deporteras till andra kommuner. De mister sociala nätverk, skola med mera innan deras ansökan eller överklagande behandlats. I Älmhult finns även konstverket "Världens hem", bland annat ett flaggspel, vilket kommunen inte lever upp till. Som symbol för de som inte är välkomna till Älmhults "hem" tycker jag man skall sätt upp en krokig eller trasig flaggstång. Med konstnärens tillstånd i rondellen, eller exempelvis på torget. Genom denna symbol skall vi påminnas om kommunens deportering av ofta föräldrarlösa och ångestfyllda ungdomar som saknar hem.
  Status: Under handläggning
  Läs mer • 2017-08-24

  Trygghet och säkerhet


  Som daglig cyklist vill jag lämna ett förslag i förebyggande syfte. Jag känner en oro och otrygghet när jag cyklar till jobbet. Det gäller korsningen Södra ringvägenTerminalgatan. På Södra ringvägen kommer bilar i väldigt hög hastighet från viadukten. Dessutom pågår det intern och extern lastbilstrafik mellan IKEA DC Syd och Nord. Det finns en cykelbana och det är såklart viktigt att vara försiktig och uppmärksam.
  Status: Avslutad
  Läs mer • 2017-08-01

  Förslag om kopiering


  Det skulle vara bra att kunna köpa ett kopieringskort där det går att ladda med en summa om 50, 10 eller 200 kronor. Detta fanns på den skola jag tidigare gick. Man blippar sitt kort och skriver ut kopior.
  Status: Under handläggning
  Läs mer • 2017-07-12

  Papperskorgar vid gångbron


  I samband med kommunfullmäktige i februari/mars ställde jag en enkel fråga om, om och när det skall sättas upp papperskorgar på och i anslutning till gångbron vid stationen. Svaret jag fick då var "inom en månad" (Paul Robertsson). Nu är det juli och fortfarande inga papperskorgar. Framför allt är det vid biljettautomaten mitt på gångbron som jag ser det största behovet då det finns en tendens till att använda biljetter mm slängs på marken. Detta ger ett skräpigt intryck!
  Status: Under handläggning
  Läs mer
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.