Sammanträdesplan

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.


Kommunfullmäktige

29 januari
26 februari
26 mars

23 april
28 maj
25 juni

27 augusti
24 september
29 oktober

26 november
17 december


Kommunstyrelsen

16 januari
6 februari
6 mars

10 april
8 maj
5 juni

14 augusti
4 september
9 oktober

6 november
4 december


Kommunstyrelsens arbetsutskott

23 januari
20 februari
27 mars

24 april
22 maj
26 juni

21 augusti
25 september
23 oktober

20 november


Kommunstyrelsens personalutskott

23 januari
19 februari
19 mars

16 april
21 maj
18 juni

20 augusti
17 september
22 oktober

19 november
10 december


Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

15 januari
12 februari
12 mars

9 april
14 maj
11 juni

9 juli
13 augusti
10 september

15 oktober
12 november
17 december 


Kultur- och fritidsnämnden

1 februari
1 mars
22 mars (heldag)

26 april
31 maj
21 juni

30 augusti
27 september (ev. heldag)
1 november

29 november
20 december

Kultur- och fritidsnämndens presidium

18 januari
15 februari
8 mars

12 april
17 maj
7 juni

16 augusti
13 september
18 oktober

8 november
6 december


Miljö- och byggnämnden

16 januari
13 februari
13 mars

10 april
8 maj
19 juni

21 augusti
11 september
9 oktober

6 november
4 december
22 januari (2018)

 

Miljö- och byggnämndens presidium

10 januari
31 januari
28 februari

28 mars
25 april
23 maj

15 augusti
29 augusti
26 september

24 oktober
21 november
9 januari (2018)

 

 

Socialnämnden och socialnämndens utskott


Sammanträden i både nämnd och utskott

24 januari
21 februari
21 mars

18 april
23 maj
27 juni

22 augusti
19 september
24 oktober

21 november
19 december 

Sammanträden endast i utskottet

10 januari
7 februari
7 mars

4 april
9 maj
13 juni

11 juli (om det finns individärenden för beslut)
8 augusti
5 september

10 oktober
7 november
5 december 


Utbildningsnämnden

24 januari

28 februari

28 mars

25 april

30 maj

20 juni

 

29 augusti

26 september

31 oktober

28 november

19 december

 

Utbildningsnämndens utskott

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

 

15 augusti

12 september

17 oktober

14 november

5 december


Överförmyndarnämnden

6 februari
5 juni

9 oktober
4 december


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.