Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Du är här:

Sammanträdesplan 2016

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.


Kommunfullmäktige

1 februari
29 februari
21 mars

25 april
30 maj
20 juni (budget)

29 augusti
26 september
31 oktober

28 november
19 december
30 januari (2017)


Kommunstyrelsen

19 januari
9 februari
1 mars

15 mars (dialog- och strategidag)
5 april

3 maj
10 maj (dialog- och strategidag)
7 juni (budget)
16 augusti

13 september
11 oktober (heldag, delårsrapport på eftermiddagen)
8 november

15 november (dialog- och strategidag)
6 december
17 januari (2017)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 januari
26 januari
2 februari

16 februari
23 februari
22 mars

7 april (budgetberedning)
8 april (budgetberedning)
12 april

19 april
3 maj (budgetberedning)
10 maj

24 maj
21 juni
9 augusti

23 augusti
30 augusti
20 september

27 september
18 oktober

25 oktober
22 november
29 november

13 december
20 december
10 januari (2017)


Kommunstyrelsens personalutskott

25 januari
22 februari
21 mars

18 april
16 maj
22 augusti

19 september
17 oktober

14 november
12 december


Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

11 januari
15 februari
14 mars

11 april
9 maj
13 juni

11 juli (enbart vid behov, se anslag)
15 augusti
12 september

10 oktober
14 november
12 december


Kultur- och fritidsnämnden

17 februari
23 mars (heldag)
20 april

15 juni
14 september

12 oktober
2 november
7 december

Kultur- och fritidsnämndens presidium

27 januari
9 mars
6 april

4 maj
1 juni
31 augusti

19 september
19 oktober
16 november


Miljö- och byggnämnden

18 januari
8 februari
7 mars

4 april
2 maj
13 juni

22 augusti
19 september
17 oktober

14 november
12 december
16 januari (2017)

Miljö- och byggnämndens presidium

12 januari
2 februari
23 februari

22 mars
19 april
31 maj

16 augusti
6 september
4 oktober

1 november
29 november
10 januari (2017)

Socialnämnden och socialnämndens utskott


Sammanträden i både nämnd och utskott

27 januari
24 februari
30 mars

27 april
25 maj
22 juni

24 augusti
21 september
19 oktober

23 november
21 december

Sammanträden endast i utskottet

13 januari
10 februari
9 mars

13 april
11 maj
8 juni

8 juli
10 augusti
7 september

5 oktober
9 november
7 december


Utbildningsnämnden

3 februari

23 mars
20 april
25 maj

8 juni
15 juni
14 september
12 oktober

2 november
23 november
14 december

Utbildningsnämndens utskott

14 januari
10 februari
9 mars

13
11 maj
1 juni

31 augusti
28 september
26 oktober

9 november
7 december


Överförmyndarnämnden

16 februari
22 mars
10 maj

23 augusti
18 oktober
20 december

Relaterad information

Kommande sammanträden

RSS. Prenumerera på information från www.almhult.se till din mobiltelefon eller dator.


Kontakt

Kontakta Älmhult

Älmhults kommun
Box 500,
343 23 Älmhult

tfn 0476-550 00
fax 0476-552 00
e-post info@almhult.se

Besöksadress
Stortorget 1,
Älmhult

Leveransadress
N Parkgatan 2,
343 30 Älmhult


Karta

Kontakta Älmhult

Fakturaadress
Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm

Organisationsnummer
212000‑0647

Fler kontaktuppgifter
Öppettider växel/reception
mån-fre 8-16.30
Lunchstängt 12-13

Felanmälan
Läs mer på denna sida om felanmälan