Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Du är här:

Politik och påverkan

Som kommuninvånare har du möjlighet att påverka beslut som rör lokala frågor. Nedan finns grundläggande information om kommunen och den lokala demokratin. Välj i menyn till vänster för att läsa mer om de olika delarna i kommunens politiska organisation.

Vad är en kommun?


En kommun är en demokratisk lokal samhällsorganisation inom ett begränsat geografiskt område. Man är medlem av kommunen om man
  • är folkbokförd i kommunen, eller
  • äger fast egendom i kommunen, eller
  • är taxerad till kommunalskatt i kommunen
Som medlem i kommunen har man både rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Kommunen måste utföra vissa uppgifter enligt lag. Exempel på obligatoriska uppgifter är äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, renhållning, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Andra uppgifter, såsom kultur-, fritids- och näringslivsaktiviteter, är frivilliga.

Kommunalt självstyre


Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.
 
Kommunallagen fastslår bland annat att det ska finnas ett fullmäktige och en kommunstyrelse i varje kommun och att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Lokal demokrati


Kommuninvånarna väljer vart fjärde år politiker som ska styra kommunen och ansvara för verksamheten. De kommunanställda, tjänstemännen, verkställer de beslut som politikerna fattar. Mellan valen kan kommuninvånarna påverka och kontrollera politikerna genom att till exempel lämna medborgarförslag och närvara vid politiska sammanträden.
 
Beslut som ska tas i demokratisk ordning tar ofta lång tid. Det är viktigt att politikerna har bra underlag för sina beslut, för att de ska bli så bra och rättvisa som möjligt. Besluten måste stämma överens med lagar och bestämmelser. Kommunallagen säger också att de nämnder och styrelser som har hand om ärenden inom det aktuella beslutsområdet ska få säga vad de tycker innan kommunfullmäktige tar beslut. I vissa frågor måste kommunanställda (genom fackföreningarna) eller berörda kommuninvånare få uttrycka sin åsikt.

Relaterad information

Kommande sammanträden

RSS. Prenumerera på information från www.almhult.se till din mobiltelefon eller dator.


Kontakt

Kontakta Älmhult

Älmhults kommun
Box 500,
343 23 Älmhult

tfn 0476-550 00
fax 0476-552 00
e-post info@almhult.se

Besöksadress
Stortorget 1,
Älmhult

Leveransadress
N Parkgatan 2,
343 30 Älmhult


Karta

Kontakta Älmhult

Fakturaadress
Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm

Organisationsnummer
212000‑0647

Fler kontaktuppgifter
Öppettider växel/reception
mån-fre 8-16.30
Lunchstängt 12-13

Felanmälan
Läs mer på denna sida om felanmälan