Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Älmhults kommun: Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Du är här:

Miljöskydd

Den yttre miljön ska skyddas från skador orsakade av miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet ska därför lokaliseras där den gör minst skada. Befintliga och framtida förorenande utsläpp liksom övriga störningar från sådan verksamhet ska minimeras. Skador på människa och miljö, orsakade av kemiska produkter, ska förhindras.​

Det är miljö- och byggnämnden som utövar tillsynen över miljöskyddet i kommunen. Arbetet omfattar främst tillsyn av verksamheter som t.ex. industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, motorsportbanor och skjutbanor. Vissa verksamheter måste ha tillstånd från länsstyrelsen medan det för andra typer av verksamheter krävs en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd innan verksamheten får påbörjas.

Som tillsynsmyndighet har miljö- och byggnämnden en skyldighet att se till att verksamheter i kommunen följer de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen omfattar främst miljöbalken med dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

e-post mob@almhult.se
fax 0476-151 72

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Daniel Persson
tfn 0476-551 72

Kontakta Älmhult

Älmhults kommun
Box 500,
343 23 Älmhult

tfn 0476-550 00
fax 0476-552 00
e-post info@almhult.se

Besöksadress
Stortorget 1,
Älmhult

Leveransadress
N Parkgatan 2,
343 30 Älmhult


Karta

Kontakta Älmhult

Fakturaadress
Älmhults kommun
R099
106 37 Stockholm

Organisationsnummer
212000‑0647

Fler kontaktuppgifter
Öppettider växel/reception
mån-fre 8-16.30

Felanmälan
Läs mer på denna sida om felanmälan

Följ oss i sociala medier