Invandring och integration

Älmhults kommun har länge haft en hög andel invånare med utländsk bakgrund, där det främst handlat om arbetskraftsinvandring till bland annat IKEA. Sedan hösten 2015 har Älmhults kommun också haft stor del flykting-, asyl- och anhöriginvandring. Ekonomi- och flyktingenheten ansvarar för att ta emot och bosätta nyanlända samt skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i kommunen.

För dig som vill bidra till god integration

Läs mer här.

För dig som är nyanländ

Läs mer här.

Anvisningstal

Anvisningstal 2016: Under året tog kommunen emot och skapade boende till 35 nyanlända.

Anvisningstal 2017: Under året ska kommunen ta emot och bosätta 66 nyanlända.

Ansvarsfördelning

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen beslutar årligen om hur många nyanlända varje kommun ska ta emot.

Migrationsverket ansvar

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktiv i arbetet med att få personen att lämna Sverige.

Kommunens ansvar

  • att samtliga nyanlända som fått anvisninglänk till annan webbplats till kommunen får tillgång till en bostad.
  • att nyanlända vuxna få undervisning i svenska för invandrare, SFI.
  • att nyanlända barn får gå i förskola och skola.
  • att nyanlända vuxna få gå kurser i samhällsorientering.
  • att barn till asylsökande får gå i förskola och skola.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etableringsperiod som är två år. Utöver detta jobbar enheten för mottagande och integration med kompletterande insatser.

Så arbetar Arbetsförmedlingen med etableringsuppdraget.länk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.