Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Socialförvaltningens socialpsykiatriska stöd vänder sig till dig, som är 18 år och äldre, och som har omfattande sociala funktionsnedsättningar till följd av långvarig och allvarlig psykisk sjukdom.
Stödet ska hjälpa dig att klara boende och social rehabilitering. Vid behov samarbetar Socialförvaltningen med andra i samhället som kan ge dig stöd, som till exempel Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt intresse- och anhörigorganisationer.

Rätten till stödinsatser finner du i huvudsak i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och i Socialtjänstlagen, SoL.

Länk till information om LSS

Om du har rätt till stöd prövas det av Socialförvaltningens handläggare.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.