Korttidstillsyn

Du som har en funktionedsättning och har svårt att klara dig ensam kan få korttidstillsyn före och efter skoldagen när dina föräldrar studerar eller arbetar.

Korttidstillsyn fungerar som fritids men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Du kan få tillsyn före och efter skolans slut och under skollov. Korttidstillsynen har öppet samma tider som kommunens fritidsverksamhet.

Du kan få korttidstillsyn från och med det år du fyller 12 år. Du kan få tillsyn så länge du går i skolan. Du ansöker om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare.

Korttidstillsynen finns på Lingonet, nära till simhall, centrum och natur.

Personalen på Lingonet har utbildning och kompetens om funktionshinder och kan ge det personliga stöd du är i behov av.

Stödet du får är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter. Barn och ungdomar, föräldrar och kontaktpersonal träffas två gånger varje år eller när behov uppstår och gör en genomförandeplan.

Det är viktigt att du och dina anhöriga känner er trygga på Lingonet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.