Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du som bor eller vistas i Älmhults kommun kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du själv inte kan försörja dig.

Det ekonomiska biståndet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

Rätten till ekonomiskt stöd regleras i socialtjänstlagen. Bidraget delas in i en riksnormlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och individuell del. Alla inkomster och tillgångar räknas av mot bidraget. På Socialstyrelsens hemsida kan du även göra en egen beräkninglänk till annan webbplats samt få svar på en del frågor. länk till annan webbplats

Vill du överklaga ditt beslut?

Om din ansökan helt eller delvis avslås har du rätt att överklaga beslutet. Så här går det till:

Du skickar din överklagan  till socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in till förvaltningen. Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten. Efter dom i Förvaltningsrätten har både den som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.