1. Word MILJÖMÅLSARBETET I SVERIGE

  av stora möbler som står framför. Använd mindre varmvatten genom att duscha istället för att bada. Byt gärna till snålspolande duschmunstycke. Tilläggisolera om möjligt vinden och du kan spara upp till 20 % värmeenergi Byt ut din gamla vedpanna, skrota den och installera en miljögodkänd

  Senast ändrad: 2008-10-22 15.44 • Storlek: 633 kB

 2. PDF NULÄGESBESKRIVNING

  beskattad och besiktigad, kan den köras till en auktoriserad bildemonterare. Legitimation och bilens registreringsbevis behöver uppvisas och även ett kvitto på att bilen inte har en restskuld. Om det inte är din bil så behövs en fullmakt från ägaren om att den får skrotas. Om bilen inte är körbar bör

  Senast ändrad: 2014-12-18 08.56 • Storlek: 815.3 kB

 3. Word NULÄGESBESKRIVNING

  till en auktoriserad bildemonterare. Legitimation och bilens registreringsbevis behöver uppvisas och även ett kvitto på att bilen inte har en restskuld. Om det inte är din bil så behövs en fullmakt från ägaren om att den får skrotas. Om bilen inte är körbar bör en bildemonterare kontaktas för bärgning. Den tidigare

  Senast ändrad: 2009-10-08 16.38 • Storlek: 2.3 MB

 4. PDF Svenska Kommunförbundet, brevmall - Word 6.0

  Förslag till ändringar 2017-11-23 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (2009-06-22) Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult 2009-08-31, § 110 Ändrad avseende avgiftsbelopp av kommunfullmäktige i Älmhult 2015-06-22, § 129 samt 2016-06-20, § 101 1 Beskrivning av ändringar i inledande bestämmelser och taxebilaga 1 Ändringar i

  Senast ändrad: 2017-12-07 13.46 • Storlek: 804.1 kB

 5. PDF Svenska Kommunförbundet, brevmall - Word 6.0

  Förslag till ändringar 2017-11-23 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (2009-06-22) Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult 2009-08-31, § 110 Ändrad avseende avgiftsbelopp av kommunfullmäktige i Älmhult 2015-06-22, § 129 samt 2016-06-20, § 101 1 Beskrivning av ändringar i inledande bestämmelser och taxebilaga 1 Ändringar i

  Senast ändrad: 2017-11-29 15.51 • Storlek: 1 MB

 6. PDF Svenska Kommunförbundet, brevmall - Word 6.0

  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (2009-06-22) Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult 2009-08-31, § 110 Reviderad 2015-06-22, § 129, 2016-06-20, § 101 samt 2017-12-18 § 160 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för prövning

  Senast ändrad: 2018-10-01 11.29 • Storlek: 1.1 MB

 7. PDF 2018-10-29

  är rekrytering i ytterområden och där krav på körkort och ibland tillgång till bil för att ta sig till arbets- platsen är ett hinder för rekrytering. Under perioden jan-aug har totalt 322 tjänster annonserats ut, varav 111 var tidsbegränsade anställningar och 211 tillsvidareanställningar

  Senast ändrad: 2018-10-17 15.15 • Storlek: 23.6 MB

 8. PDF 2018-10-09

  Kallelse/Underrättelse 1(2) Kommunstyrelsen 2018-10-09 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Daniel Nilsson Ordförande Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten avseende ärende 1-14, 16-20. Ärenden Inledning 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande av

  Senast ändrad: 2018-10-03 14.30 • Storlek: 19.9 MB