Vita korset

Bild förslag på Vita Korset 7 m fl

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri, pågår just nu ett arbete för att ta fram en ny detaljplan. Detaljplanen ska möjliggöra att området kan bebyggas med i första hand bostäder, däribland boende för äldre.

Vad?

En detaljplan ska tas fram för området Vita korset.

Området har planerats utifrån den befintliga Vita Korset-byggnaden med gemensamma ytor så som ett torg och en park. Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Vita Korset-byggnaden är en. Utgångspunkten är att bevara delar av Vita Korset-byggnaden eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Kommunen har även påbörjat en förstudie för en mötesplats för äldre i området

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler bostäder.

När?

Detaljplan är ute på granskning till den 11 juni 2019.

Läs mer om detaljplanen här.länk till annan webbplats

Avsiktsförklaring klar – BoKlok planerar att bygga nya bostäder på Vita korsets område

Älmhults kommun har tecknat en avsiktsförklaring med BoKlok om att reservera två markområden vid Vita korset för BoKlok att bygga bostäder på. BoKlok planerar att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.

Läs mer om BoKlok och avsiktförklaringen här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.