Hagahem

Hagahem ligger strategiskt i Älmhults tätort med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, Haganäsparken, väg 23 och väg 120.

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Vad?

En detaljplan ska tas fram för området Hagahem 1 (området ligger i korsningen Östra Esplanaden och Vattenvägen strax öster om vattentornet).

Hagahem kan på sikt utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken samt väg 23 och väg 120. 

Varför?

Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Älmhult med olika boendeformer. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av flerfamiljshus och möjliggöra för vård- och centrumändamål.

När?

Detaljplan har varit ute på samråd och nu pågår bearbetning.

Läs mer om detaljplanen Hagahem här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.