Gunnar Gröpe

Illustrationsskiss.

En ny detaljplan håller på att tas fram till tomten Gunnar Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan. Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga fler bostäder i centrum!

Vad?

På tomterna kan ett 50-tal bostäder i tre till fem våningar byggas och det bidrar till en viktig förtätning i centrum.

Varför?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum.

När?

Under vecka 34, 2019, börjar arbetet med att spärra av rivningsområdet med byggstaket. Först sker ett arbete invändigt med sanering och demontering. Därefter görs en utvändig demontering av det som måste plockas bort. Efter att allt material är borta tar en maskinell rivning av byggnadsdelarna.

Klara med rivning

Mål är att byggnaderna med tillhörande källare ska vara rivna och marken återfylld till månadsskiftet oktober/november, 2019.

Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.