Froafälle verksamhetsområde

Kommunen planerar för nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult, söder om befintligt industriområde. Området är cirka 20 hektar stort.

Vad?

En detaljplan ska tas fram för området Froafälle 12:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av industri i södra delen av Älmhult.

Varför?

Älmhults kommun växer och det är viktigt att det finns möjlighet för olika verksamheter att etableras och utvecklas i kommunen. Planområdet ligger strategiskt vid Älmhults södra infart och kan kopplas på befintlig infrastruktur.

När?

Arbetet med detaljplanen påbörjades under hösten 2018.

Planområde

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.