Blåsippan

Älmhult växer och i vår samhällsplanering måste vi ge förutsättning för att våra företag ska kunna växa. Utifrån miljön runtomkring och IKEAs utvecklingsbehov har detta förslag till ny detaljplan tagits fram.

Illustrationsskiss med vy från sydväst

Vad?

Planförslaget innebär bland annat:

  • Befintlig verksamhet ges möjlighet att växa och utvecklas genom ökad byggrätt.
  • En ny anslutning från Tulpanvägen till väg 120 (vägen mellan Älmhult och Traryd).

Varför?

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig och flexibel detaljplan som håller över tid. Syftet med nya detaljplanen är också att skapa en hållbar trafikstruktur.

När?

Ett förslag till detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult har varit ute på granskning. Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige i juni.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.