Gallring av träd på Näset

För att skapa en trevligare miljö med utsikt över sjön kommer Skogsällskapet att börja röja och glesa ut skogen på Näset (i området på kartan nedan). Arbetet kommer att pågå under våren/sommaren 2019.

Skogssällskapet kommer att röja bort en del av de äldre träden för att skapa möjligheter för främst ek och bok att få växa till sig. De kommer att börja i den norra delen mot badplatsen och sedan jobba sig söderut.

Vissa delar i det inre området kommer att lämnas orört och en del grövre död ved kommer att lämnas för att gynna vedlevande arter. Resterande ris och virke kommer att köra bort i samband med åtgärderna och vi ber er att respektera de riskavstånd som gäller för dessa maskiner samt att inte klättra i ris och virkeshögar.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:

Markus Abrahamsson, Skogssällskapet, telefon 0435-46 03 26

John-Arne Sandström, Älmhults kommun, telefon 0476-552 53

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.