BE. Business retreat blir hem för 27 ensamkommande flyktingbarn från och med den 1 april 2016

Den 1 april 2016 öppnar kommunen ett nytt boende för 27 ensamkommande flyktingbarn på BE. Business retreat i Boastad.

Varför öppnar vi ett boende i Boastad?

Älmhults kommun har i uppdrag att ta emot 96 ensamkommande flyktingbarn. På grund av platsbrist har kommunen haft en del av dem placerade i andra delar av Sverige. Genom att kunna ge dem boende inom kommunen får vi närmare och bättre kontakt med barnen. Vi kan också se till att boendena håller bra kvalitet på ett helt annat sätt när vi ansvarar för dem själva.

Vad är ett hem för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem)?

Ett HVB-hem tar emot enskilda personer i ett boende i socialförvaltningens regi. Syftet med verksamheten är att ge ensamkommande barn omvårdnad, stöd och fostran. 

Hur länge ska Boastad vara ett HVB-hem?

Avtalet är skrivet på ett år. Det finns möjlighet till förlängning utifrån det behov som finns då.

Vad innebär kommunens uppdrag?

Kommunerna ansvarar för det praktiska mottagandet, det vill säga boende, skolgång och barnets behov av särskilt stöd. En stor del i arbetet är att skapa en trygghet för dessa barn.

Vilka arbetar på hemmet i Boastad?

Kommunen driver och anställer personal som finns på hemmet dygnet runt.

Vill du hjälpa till?

Kommunen är i behov av folk som vill bli god man åt ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om vad det innebär på: www.almhult.se/godmanlänk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.