Årets trygghetsundersökning är här:
Kommuninvånarna känner sig generellt trygga men det finns en viss oro för inbrott

– Älmhults kommun har en låg brottslighet och invånarna känner sig trygga i kommunen, det finns dock en viss oro för inbrott i bostad. Trots oron är det väldigt få som har registrerat i trygghetsundersökningen att de blivit utsatta för brott, säger Marcus Holmqvist, säkerhetssamordnare på kommunen.

Trygghetsundersökningen visade generellt mycket positivt resultat för Älmhults kommun och att det är en fortsatt låg utsatthet för brott i kommunen.

Undersökningen som undersöker huruvida invånarna känner sig trygga i kommunen eller inte visade dock att bland annat bilarna anses köra för fort samt att det finns en oro för att bli utsatt för inbrott. I jämförelse med BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar dock statistiken en låg andel faktiskt anmälda brott.

Få anmälda brott

Det begås alltså förhållandevis få brott, ändå är vi oroliga.
– I undersökningen mäts invånarnas upplevelser och oro. Det handlar om att utsättas för inbrott eller våld, eller hur trygg man känner sig till exempel när man är ute ensam sent om kvällen. Det behöver inte betyda att man faktiskt blir utsatt, eller att det som händer är så allvarligt att det kan räknas som ett brott. Men invånarnas känsla är oerhört viktig eftersom det är det som speglar hur man trivs i samhället, förklarar Marcus

Hur ska vi bli ännu bättre?

Kommunen samarbetar med polisen för att Älmhult ska bli en ännu tryggare kommun. Kommunen kommer under året ta fram ett samverkansavtal som beskriver hur vi tillsammans ska arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Förutom det pågår även flera projekt, som till exempelvis grannsamverkan.

– Det är viktigt att vi har bra samarbete mellan olika aktörer för att brotten ska minska ännu mer och för att invånarna ska känna sig tryggare. Vi måste även fortsätta att arbeta målmedvetet för att skapa miljöer i samhället som ska kännas trygga, avslutar Marcus.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.