Naturreservat

Naturreservat

I Älmhults kommun finns nio naturreservat. De är Höölänk till annan webbplats, Kronanlänk till annan webbplats, Stenbrohultlänk till annan webbplats, Stockanäslänk till annan webbplats, Taxåslänk till annan webbplats, Vakö myrlänk till annan webbplats, Siggabodalänk till annan webbplats, Hökhultlänk till annan webbplats och Möckelsnäslänk till annan webbplats.

I dag har även kommunen möjlighet att bilda naturreservat efter ansökan hos Länsstyrelsen. Då intrångsersättningen kan bli omfattande måste eventuella reservatbildningar i kommunal regi utredas noggrant. Egen mark kan användas som bytesmark vid reservatbildning. Kostnaderna för inventering av tänkbara reservat är i regel små, liksom skötseln av skogsreservat. Om reservatsbildningen gäller ett kulturlandskap krävs som regel dyrbara skötselåtgärder om kommunen skall sköta dem. Det är därför viktigt att markägarna uppmuntras att själva ta detta ansvar så långt som är möjligt.

Reservatsbildningar är nödvändiga om vi skall kunna skydda arter och biotoper för framtiden. Enligt naturvårdsprogrammet finns akuta behov av ett tiotal reservat i kommunen. För andra områden bedöms att enklare skyddsformer behövs, t ex naturvårdsområde, för att värdena skall bevaras.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.