Tekniska nämnden sammanträder

Tekniska nämnden sammanträder tisdagen den 21a maj 2019 klockan 9:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum femlingen. Följande ärenden kommer att behandlas.

Stående punkter

1

Val av justerare


2

Fastställande av dagordning


3

Redovisning av delegeringsbeslut


Informationsärenden

4

Workshop - Budget & Resultatmål 2020


Beslutsärenden

5

Blåsippan exploateringsavtal


6

Majtorp 1:1 - markförsäljning


7

Motion om trygghetsvandring


8

Motion om att minska matsvinnet


9

Motion om att öka sorteringen av avfall


10

Slutredovisningar 2019


11

Förlängning av delegeringsordning


12

Strategisk information


13

Övrigt

 
Kallelse
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.