Trygghet

Trygghetsaspekter i din kommun      

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)         Har du synpunkter? 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2016*

Medel 2016*

 

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (Index 0–100).

- (59)

56 (59)

Strategiskt nyckeltal

10. Hur många olika vårdare besöker i genomsnitt en äldre person med hemtjänst under 14 dagar? Gäller personer med minst två besök per dag.)

11 (12)

15 (15)

Strategiskt nyckeltal

11. Hur många barn per personal är det i genomsnitt i kommunens förskolor? Enligt planering. Avser 2015 (barn/personal).

5,3 (5,5)

5,3 (5,4)

 

 

* Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats

Ingemar Almkvist, kommunalråd

Trygghet, Delaktighet och information

Enligt undersökningen är det Älmhults kommuninvånare som känner sig tryggast bland länets kommuner.

Äldre personer med hemtjänst i Älmhult träffar färre vårdare per 14-dagarsperiod än riksgenomsnittet.

Älmhult ligger högre än riksgenomsnittet i den nationella jämförelsen då det kommer till hur bra kommunens information är på hemsidan och hur väl kommunen gör det möjligt för medborgarna att vara delaktiga. Däremot ligger vi lägre när det gäller hur med-borgarna upplever sitt eget inflytande.

– Jag känner mig stolt över att Älmhults upplevs som den tryggaste kommunen i länet av medborgarna. Tryggheten är en viktig faktor för att man ska tycka att Älmhult är en bra plats att leva och bo på. När det gäller delaktighet och inflytande ligger vi ganska bra till, men vi kan bli bättre, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.


 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.