Delaktighet och information

Din delaktighet och kommunens information    

 (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Har du synpunkter?

 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2016*

Medel 2016*


12. Hur stort var valdeltagandet till kommunfullmäktige 2014?

82,7 (81,6)

83,1 (81,5)

 

13. Hur bra är kommunens information på hemsidan? Andelen hittade svar på 250 frågor

81 (82)

76 (80)


14. Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att vara delaktiga? (% av maxpoäng)

59 (57)

56 (55)

 

15. Hur upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (Index 1–100).

- (37)

40 (40)

Strategiskt nyckeltal


* Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats


Ingemar Almkvist, kommunalråd

Trygghet, Delaktighet och information

Enligt undersökningen är det Älmhults kommuninvånare som känner sig tryggast bland länets kommuner.

Äldre personer med hemtjänst i Älmhult träffar färre vårdare per 14-dagarsperiod än riksgenomsnittet.

Älmhult ligger bra till i den nationella jämförelsen då det kommer till hur bra kommunens information är på hemsidan och hur väl kommunen gör det möjligt för medborgarna att vara delaktiga.

– Jag känner mig stolt över att Älmhults upplevs som den tryggaste kommunen i länet av medborgarna. Tryggheten är en viktig faktor för att man ska tycka att Älmhult är en bra plats att leva och bo på, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.