Driftansvarig VA-verken

Marie Petersson, driftansvarig VA-verken:

”Min arbetsgivare är mån om min karriärsutveckling, vilket gör mig till en bättre chef och tjänsteman”

Marie Petersson arbetar som driftansvarig på vatten- och avloppsverken i kommunen. Hon är både ansvarig för att driften fungerar på vatten- och avloppsverken men hon har också ett personalansvar. Hon ser till att helheten fungerar medan medarbetare ute på verken sköter det dagliga arbetet.

– I Älmhult får jag arbeta med ett stort arbetsområde. Det gör att jag måste ha en bred kunskap – inte bara spetskompetens. Jag får se delarna som tillsammans bildar helheten och arbetar såväl med samhällsfrågor som med miljöfrågor, säger Marie.

Marie började som trainee på Älmhults kommun 2010 och blev sedan erbjuden en tjänst som driftansvarig. En bra dag enligt Marie är när allt flyter på och hon får blicka både bakåt och framåt. Hon tycker att det är ett gott arbetsklimat och en bra mix av arbetsuppgifter med både personalfrågor och tekniska frågor.

Goda möjligheter till karriärsutveckling

Ingen dag är den andra lik och bra dricksvatten är A och O. I ett sådant här yrke är utvecklingsmöjligheter och omvärldsanalys därför viktiga.
– På Älmhults kommun får jag bra möjligheter till karriärsutveckling. Jag har förmånen att få gå på kurser och utbildningar i tekniska frågor som rör vatten och avlopp men också personalfrågor. Det gör mig till en bättre chef och tjänsteman, säger Marie.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.