Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. För 2015 är skattesatsen 20,96 i Älmhult. Det innebär att för varje intjänad hundralapp betalar kommuninvånaren 20,96 kronor i skatt till kommunen. Skatt betalas till den kommun där man var folkbokförd 1 november året innan.
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni året innan vilken skattesats som ska gälla.

Inför 2015 skedde en skatteväxling med Region Kronoberg på 0,39 kr på grund av att Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland slogs ihop. Eftersom den nya regionen övertog ansvarsområden som till exempel kollektivtrafik från Regionförbundet sänkte länets kommuner skattesatsen med 0,39 kr samtidigt som Region Kronoberg höjde motsvarande.

I nedanstående tabell redovisas den kommunala skattesatsen i Älmhult (2015) jämfört med genomsnittet i Kronobergs län och riket. Observera att kyrko- och begravningsavgifter inte ingår.

                                                        ÄlmhultKronobergs län (medel)  Riket (medel)
Kommun, %20,9620,7420,70
Landsting, %11,6011,6011,29
Totalt, %32,5632,3431,99
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet varierar mellan kommunerna på grund av till exempel skillnader i skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge och glesbygdsgrad. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.