Om- och tillbyggnation av vattenverket i Älmhult

Älmhult växer! För att klara framtidens befolkningsmängd håller Älmhults vattenverk på att byggas ut. Det nya vattenverket byggs för att klara dricksvattenförsörjningen för Älmhult år 2050.

Illustrationsskiss över hur vattenverket kan se ut.

Vattenverket i Älmhult är nära sin maximala kapacitet. För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden och öka driftsäkerheten har politikerna beslutat att vattenverket ska byggas om. Byggnationen är igång och kommer att pågå till hösten 2021.

- Älmhult har växt mycket de senaste fem åren och det har bland annat resulterat i att medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. Det nya vattenverket ska byggas för att klara dricksvattenförsörjningen år 2050. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation – och nu börjar arbetet, berättar Kristin Täljsten, VA-chef.

Information om pågående arbete

Sponting

Arbetet med om- och tillbyggnationen av Älmhults vattenverk pågår för fullt. Just nu pågår, så kallad, spontningsarbete. En spont är en stödkonstruktion som ger stöd och markstabilitet vid schaktningen. Detta används temporärt medan grävarbeten pågår.

På grund av markförutsättningarna har vi haft svårigheter med att få ner sponten, vilket gör att vi bytt spontningsmetod. Istället för att slå ner resterande spont, så borrar vi istället ner den. Arbetet är därmed även några veckor försenat. När arbetet med sponten är slutfört kommer schaktningsarbeten med tillhörande transporter att påbörjas. Massor som vi schaktar bort från vattenverksfastigheten kommer att köras till Västra Bökhult via Majtorpsvägen och ut på Ljungbyvägen. 

Arbete på byggarbetsplatsen kommer att pågå måndag-fredag, klockan 7.00–19.00.

Bild på spontplankor

Spontplankor

Varför bygger vi om vattenverket?

Älmhult är i en mycket expansiv fas. Sedan 2013 har det byggts cirka 300 nya bostäder, ett nytt handelsområde, en ny grundskola, ett nytt hotell och Delaryborna får numera sitt dricksvatten från Älmhult. Förutom flera nybyggnationer har även inpendlingen dagtid ökat och det pågår byggnation av ett nytt bostadsområde med ett hundratal nya bostäder.

- Älmhult har växt väldigt mycket de senaste fem åren och det har bland annat resulterat i att medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation – och nu börjar arbetet, säger Kristin.

Eventuella störningar

Aktiviteterna i området kommer att variera under de tre år som entreprenaden pågår, beroende på var i byggnationen vi befinner oss. Vi kommer att minimera störningarna i området så mycket det går och försöka hålla Elmevägen och Gotthardsgatan öppen för trafik. Byggmaterial och annat material kommer under byggtiden att förvaras utmed Glasarbetarvägen inklusive i och runt det gamla grustaget.

Massor som vi schaktar bort från vattenverksfastigheten kommer att köras till Västra Bökhult via Majtorpsvägen och ut på Ljungbyvägen. I den inledande projekttiden kommer att det bli förhållandevis intensiva lastbilstransporter på dessa vägar och vi hoppas på förståelse i detta.

Första spadtaget

Den 29 oktober tog kommunalråd Eva Ballovarre första spadtaget till ett nytt vattenverk i Älmhult.
- Många vill flytta hit men vattnet räcker in till. Detta är ett viktigt steg i Älmhults utveckling och framtid, sa Eva Ballovarre, kommunalråd.

Läs hela nyheten och se fler bilder här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.