Pjätteryd

Avloppsverket är ligger i den sydvästra delen av samhället. Anläggningen är av typ biodammar.

Inkommande avloppsvatten passerar först en slamavskiljare. Slammet transporteras med bil till Älmhults avloppsreningsverk för behandling. Därifrån rinner vattnet till en pumpstation som pumpar upp i biodammarna. I vattnet som kommer in till biodammarna blandas det in kalk. Kalken förvaras i en kalksilo som står på reningsverkstomten.

I biodammarna finns en propellerom-rörare som blandar i kalken samtidigt som den sätter vattnet i cirkulation. Utgående vatten infiltreras i damm två. Detta innebär att det för det mesta inte finns något synbart utgående flöde från dammen. Recipient är Lillån.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.