Hallaryd

Avloppsverket är beläget söder om samhället längs Osbyvägen. Inkommande avloppsvatten leds till en avloppspumpstation som är placerad på reningsverksområdet.

Avloppsvattnet pumpas till en luftningsbassäng som ansluter till en sedimenteringsbassäng. Efter sedimenteringsbassängen rinner vattnet till Helge å som är recipient. Överskottsslam körs med slambil till avloppsreningsverket i Älmhult.

Vattenmängden som behandlas i avloppsreningsverket bedöms ligga på mellan 20 000 m³ och 30 000 m³ per år.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.