Vem ansvarar för vad

Samhällsskydd och beredskap inbegriper stora delar av samhället och kräver att många tar ansvar och agerar.

Den enskilda individen

Alla medborgare har ett ansvar för sin egen säkerhet. Ett eget ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka skador. Det är först när medborgare inte kan ta hand om sig själva som samhällets resurser ska användas. Detta gör att samhället kan rikta in sig på att ta hand om de som mest behöver det tell exempel sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att medborgare ska klara sig i minst 72 timmar. Det innebär att du ska klara grund behovet av mat, vatten, värme och information. Läs mer under Din beredskap.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett flertal ansvarområden genom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det är till exempel att skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa i kommunen, det görs genom en risk- och sårbarhetsanalys vart fjärde år. Kommunen ska även kunna hantera samhällskriser. I älmhults kommun finns en krisledningsorganisation som utbildas och övas för att klara av olika typer av händelser. Kommunen har även ett ansvar att informera när det inträffar samhällskriser. Förutom detta ska vi kunna sköta samhällsviktig verksamhet så långt som det är möjligt.

Länsstyrelsen och andra myndigheter

Länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar över länet och på nationell nivå är det MSB och Regeringskansliet. UD ansvarar för händeler som påverkar svenskar i utlandet.

Näringslivet

Även näringslivet har en viktig roll att hantera samhällskriser. Idag sköts många samhällsviktiga verksamheter privat, till exempel inom elförsörjning och telekommunikation.

Det civila samhället

Det finns ett antal olika organisationer som arbetar med krisberedskap på frivillig nivå. Dessa är ett viktigt stöd till kommuner och andra myndigheter. Älmhults kommun har avtal med Civilförsvarsförbundet att samordna de frivilliga.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.