Strandskydd

Strandskydd

100 meter från sjöar och vattendrag gäller strandskyddsbestämmelser. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens. Kring sjön Möckeln är strandskyddet 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • uppföra ny byggnad
  • ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare
  • utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
  • utföra anläggning eller anordning
  • vidta åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges.

Undantag

 

Strandskyddsbestämmelserna omfattar alla åtgärder och nybyggnation med undantag för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en med bostadshus bebyggd tomtplats om det finns en tidigare strandskyddsdispens på fastigheten där tomtplatsen nämns i beslutet.

Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov, marklov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna söks hos miljö- och byggnämnden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.