Eldstad

Ska du installera en eldstad? Alla installationer av kaminer, skorstenar och andra förbränningsanordningar är anmälningspliktiga. Det gäller också ofta om "du bara" byter ut till en ny produkt. Samma gäller för ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Anmälan görs på den vanliga blanketten för anmälan och bygglov.PDF (pdf, 781.5 kB)

På blanketten ska man kryssa i om både eldstad och rökkanal berörs. Kontrollansvarig behövs inte för denna anmälan då skorstensfejarmästarens intyg krävs för att få ta den nya anordningen i bruk. Glöm inte att bifoga dokumentet som visar CE- eller EN märkning för de produkter som är tänkt att installeras. Dessa dokument ska följa med produkterna vid försäljning.

Om anmälan gäller en helt ny installation av eldstad med skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering och fasadritningar, där skorstenen är inritad och måttsatt, bifogas ansökan. Skorstenen ska vara minst en meter över brandsäker takbeläggning eller den höjd som din installatör rekommenderat.

Om anmälan gäller en ny eldstad som ansluts till befintlig skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering bifogas ansökan. Om anmälan gäller insättning av en kassett i befintlig öppen spis behövs endast CE-märkningen.

Du hittar blanketten här.Word (word, 280 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.