Vattenkvalitet

Vattenkvalitet

Humla på sommarblomma

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns även en vägledning. Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av under ”Relaterad information”.

Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.

Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.

Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)

SortTjänligt med anmärkningOtjänligt
pH < 7,5; >9,0> 10,5
Mn (mangan)mg Mn/l0,05-
Fe (järn)mg Fe/l0,2-
NO3 (nitrat)mg NO3/l2050
Cl (klorid)mg Cl/l100-
F (flourid)mg F/l-1,5
Total hårdhet°dH --

Förklaring:
< "mindre än" - det betyder att halten ligger under den halt som kan analyseras
> "mer än"

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare under 2013-2014

ÄLMHULT

pH8,2    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)1,075    
Cl (klorid)11,2    
F (flourid)0,062    
Total hårdhet, °dH4,15    

DIÖ

pH8,46    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)26,0    
F (flourid)0,46    
Total hårdhet, °dH5,0    

ENERYDA

pH8,3    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)27,0    
F (flourid)0,79    
Total hårdhet, °dH5,7    

VIRESTAD

pH8,36    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,06    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)12,0    
F (flourid)0,91    
Total hårdhet, °dH4,5    

FANAHOLM

pH7,84    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)9,15    
F (flourid)0,13    
Total hårdhet, °dH3,7    

HÄRADSBÄCK

pH8,41    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)16,5    
F (flourid)1,18    
Total hårdhet, °dH5,1    

HALLARYD

pH8,47    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)0,1    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)12,5    
F (flourid)0,52    
Total hårdhet, °dH3,9    

DELARY

pH8,36    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,06    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)11,0    
F (flourid)0,85    
Total hårdhet, °dH5,7    

GÖTERYD

pH7,6    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)14,0    
Cl (klorid)16,0    
F (flourid)0,05    
Total hårdhet °dH3,65    

PJÄTTERYD

pH8,3    
Mn (mangan)< 0,02    
Fe (järn)< 0,05    
NO3 (nitrat)< 0,5    
Cl (klorid)9,25    
F (flourid)0,92    
Total hårdhet ,°dH5,8    

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.