Om projektet

Projektet kommer att löpa under tre år, och kommer att omfatta drygt 200 personer och riktar sig till utrikes födda i kommunen. Exempel på berörda aktörer är Älmhults kommun, SFI (Svenska för invandrare), Arbetsförmedlingen och lokala företag.

Målet är att ta fram en ny modell, där man genom en kartläggning av arbetsmarknadens behov matchar mot de utrikes födda för att öka chanserna för en snabb anställning. Kartläggningen sker dels av de kompetensbehov som arbetsmarknaden i Älmhult har idag, men även långsiktigt där framtida brist på arbetskraft ses över. På detta vis kan man anpassa den språkundervisning, utbildning och de praktikplatser som kommunens utrikes födda får så att chanserna för anställning ökar.

Älmhult bedriver idag ett aktivt integrationsarbete, men detta projekt kommer att tillföra ytterligare viktiga inslag som språkundervisning i kombination med utbildning och praktikplats. Styrkan ligger i helhetsgreppet, där integrationsarbetet inleds samma dag som den utrikes födda blir inskriven på SFI tills denne får en anställning hos någon av Älmhults arbetsgivare.

Vägar till kompetensförsörjning:

  • Studier för att komplettera, samt vidareutveckla individens förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden
  • Praktik i verksamhet som är aktuell för individen (ofta i kombination med SFI och yrkessvenska)

Medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Den Europeiska socialfonden, ESF, är EU:s fond för arbetsmarknadsinsatser, integration och kompetensförsörjning. Socialfondens huvudsakliga syfte är att stärka ekonomin och social sammanhållning i och mellan medlemsstaterna.

Årligen satsar EU drygt 10 miljarder euro, utöver ländernas egna bidrag, i fonden. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till social jämställdhet i form av sysselsättning och kompetensutveckling.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.