Skolskjuts

Här kan du hitta information om skolskjuts för elev i kommunal grundskola och fristående grundskola. I menyn till höger hittar du information om skolskjutsreglerna i sin helhet.

Handläggningstiden för ansökan är tre veckor. All förändring av behov av skolskjuts anmäls till kommunens skolskjutshandläggare.

Grundskola

Elever i kommunal grundskola som av särskilda omständigheter (så som avstånd till skola, trafikförhållanden och funktionsnedsättning) har svårigheter att transportera sig till skolan har rätt till gratis skolskjuts.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 2 km
  • För elev i årskurs 4-5: 3 km
  • För elev i årskurs 6-9: 4 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområde. Till exempel kan en elev i årskurs 2 som bor i Älmhults tätort inte få skolskjuts, trots att avståndet från hemmet till skolan är längre än 2 km.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 1 km
  • För elev i årskurs 4-5: 2 km
  • För elev i årskurs 6-9: 3 km

Fristående skola inom kommunen

Elever som går i en fristående grundskola inom kommunen eller i en annan kommunal skola än hänvisningsskolan och som uppfyller avståndsreglerna har rätt till gratis skolskjuts i det fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Väntetid och förändring av skolskjutsbehov

Eleven ska behöva vänta max 2,5 timmar/vecka för transport från hemmet till skolan och max 5 timmar/vecka för transport från skolan till hemmet.

All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till utbildningsförvaltningen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.