Eneryda (Enelyckans förskola)

Vi erbjuder barnen utmaningar efter deras behov, utveckling och lärande. Hela förskolan jobbar efter ett gemensamt tema. Temat styrs av barnens intressen och nyfikenhet. Vid styrda aktiviteter delar vi barngruppen i mindre grupper utifrån barnens utveckling.

Om förskolan

Enelyckans förskola ligger ca 2,5 mil utanför Älmhult i den lilla byn Eneryda. Vi håller till i den gamla skolbyggnaden och har tillgång till både gymnastiksal och bibliotek. Vi är en mångkulturell förskola som består av en avdelning i åldrarna 1-5 år. Enelyckans förskola erbjuder en stor utegård med mycket möjligheter, där vi vistas varje dag. Vi har även tillgång till vacker natur i närområdet. Inomhusmiljön inspirerar barnen till mycket lek och lärande för alla åldrar.

Så här arbetar viEnelyckan

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syfta till utveckling och lärande hos barnen. (Lpfö18)

På Enelyckans förskola strävar vi efter att alla barn ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får kontakt med sång, musik, rörelse, drama, IKT och skapande.

Alla pedagoger har gått utbildningen läslyftet och jobbar aktivt med barns språkutveckling. En stor förmån är att vi har tillgång till biblioteket.

En viktig bit av barns utvecklig och lärande är att aktivt få röra på sig. Här får barnen utveckla sitt rörelsebehov och motorik på varierande sätt, tex i den fina närmiljön eller i vår gymnastiksal.

Inskolning

Inskolningen tar ca 2 veckor och då måste vårdnadshavare finnas tillgänglig. Efter några månader erbjuder vi ett inskolningssamtal där pedagog tillsammans med vårdnadshavare samtalar om inskolningen och förväntningar om barnets framtida tid på förskolan.

Vi har ett gott samarbete med Liatorps skola där vi bistår vid inskolning till förskoleklass.

Kompetensutveklingsdagar

30 augusti 2019
8 november 2019
7 januari 2020
22 maj 2020

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.