Värdeord

   
Trygghet

Det är grunden i verksamheten. Den måste fungera för att det skall finnas möjlighet för lärande

   
Delaktighet

Vi gör barnen delaktiga i sitt lärande genom observation, dokumentation och reflektion.
Barnen ska få känna att de är en viktig del i gruppen där vi bidrar med olikheter. Demokratiska beslut där barnen ska få möjlighet att påverka sin del.

  
Utforskande

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet genom att lyssna på barnen och tillsammans prova och ompröva deras teorier.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.