Pedagogisk dokumentation

Inför nästa år vill vi utveckla den pedagogiska dokumentationen för att  fånga upp barnens tankar, teorier och hypoteser så att vi ställs inför nya utmaningar och med hjälp av barnen håller projektet i rörelse.

Under våra reflektioner sitter vi tillsammans - pedagoger och pedagogista. Vi arbetar med dokumentationen som vi har hämtat ur en observation, utifrån våra beskrivningar och tolkningar kommer vi vidare i vårt arbete så att det blir en pedagogisk dokumentation.

Den pedagogiska dokumentationen föder sedan nya frågor, en "riktning" i det pedagogiska arbetet att gå vidare med. Denna riktning kan också vara kopplad till projektet men också till barnets individuella utveckling och lärande.

Dokumentationen reflekteras tillsammans med barnen där de på olika sätt får reflektera över dokumentationen för att fånga upp deras intresse, erfarenheter och eget lärande kring den händelsen dokumentationen visar. Det tar vi med oss på pedagogernas reflektion, den hjälper oss att vägleda och skapa nya situationer att utmana barnens tankar och teorier.

Vi synliggör dokumentationen för föräldrarna genom att hänga upp dokumentationen i hallen. Vi kommer också i november att presentera projektet för föräldrarna med hjälp av den pedagogiska dokumentation som vi har kring projektet.

I våra veckobrev gör vi föräldrarna delaktiga i dokumentationen genom att delge dem bilder och frågor från verksamheten. . I utvecklingssamtalen presenterar vi den individuella pedagogiska dokumentationen för föräldrarna. Vi vill att föräldrarnas, barnens och pedagogens delaktighet ska synas, men också att vår läroplan och arbetsplan ska finnas med i den pedagogiska dokumentationen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.