Ny övergång och plattform vid järnvägsstationen i Älmhult kan bli verklighet redan sommaren 2015

Kommunstyrelsen ställde sig i dag bakom en finansieringsmodell av den nya över-gången och plattformen vid stationen i Älmhult. Detta ger förutsättningar för att både plattformen och övergången kan stå klara redan sommaren 2015. Genom dessa två projekt binds östra och västra centrum ihop samtidigt som plattformens säkerhet ökar väsentligt.

– Vi är angelägna om att byggprojekten vid stationsområdet verkligen blir av i närtid, både för att öka centrums attraktivitet och för att höja säkerheten, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

Attraktivare centrum

– Fördelarna är många, säger Elizabeth Peltola, som ser att Älmhult blir attraktivare när vi får ett mo-dernt stationsområde samtidigt som rörligheten mellan centrums östra och västra delar ökar. Detta är ett led i att få ett attraktivare centrum med trevliga mötesplatser. Järnvägsstationen är en knutpunkt och viktig för såväl medborgare, besökare och inpendlare som för företagen. Vi får dessutom flexiblare lösningar när det gäller busshållplatser och parkeringar och vi är övertygade om att centrumhandeln gynnas.

Tryggare miljö vid stationen

Stationsområdet håller inte måttet i dag, varken när det gäller säkerhet eller tillgänglighet. Den nya övergången kommer att minska risker och öka tryggheten rejält. I dag är perrongen för låg vilket gör att det är riskfyllt att gå av och på tåget – särskilt besvärligt är det för små barn, äldre, funktionsnedsatta och personer med barnvagnar.

– Här vill kommunen ta sitt ansvar för att öka såväl säkerhet som tillgänglighet, understryker Elizabeth Peltola.

Finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen innebär att Älmhults kommun får stå för två tredjedelar av kostnaderna för järnvägsövergången. Totalkostnaden för övergången är 36 miljoner kronor, varav kommunen får stå för 24 miljoner kronor. Något som kommunstyrelsen inte är nöjd med är att man får förskottera (låna ut) 12 miljoner kronor för övergången och 40 miljoner kronor för plattformen till Trafikverket. Utan detta förskott kommer inte Trafikverket att börja bygga.

– Det är inget önskeläge, menar Elizabeth Peltola, som helst hade sett att Trafikverket stod för sin del av kostnaden redan från början. Nu stod valet mellan att låna ut pengar till Trafikverket eller att vi inte får någon upprustning av stationsområdet inom en rimlig framtid. Valet föll på att vi förskotterar.

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär att Trafikverket kan påbörja sin planering och projektering av stationsområdet i Älmhult men detaljerna är långt ifrån klara, då några avtal ännu inte är undertecknade.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.