Intressant samtal när Älmhults kommun gästades av finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (Mp)

På måndagseftermiddagen den 7 februari 2017 kom Per Bolund på besök till Älmhults kommun efter att tidigare på dagen besökt IKEA och Stena Aluminium. Det blev ett par timmar med intressanta diskussioner, där temat hållbarhet löpte som en röd tråd genom samtalen.

Det var ett bra och givande samtal om viktiga frågor för dagens och morgondagens Älmhult, summerade kommunalrådet Ingemar Almkvist efter mötet.

Stark tillväxt skapar stora investeringsbehov

Kommunchef Roland Eiman gav en kort presentation av Älmhult i dag. Han berättade bland annat att det är positivt med den starka tillväxt som Älmhult har men att det samtidigt ställer krav på investeringar som är tuffa för en liten kommun att bära. Det gäller bostadsbyggande, byggnation av nya skolor och förskolor, infrastruktur etc.

Ekonomichef Patrik Eurenius presenterade kommunens ekonomiska läge och en diskussion fördes om hållbar ekonomi för en liten kommun med stark tillväxt.

Per Bolund ställde frågor om såväl platsvarumärkesarbete som hur kommunen arbetar med att utveckla besöksnäringen för att stimulera landsbygdsutvecklingen.

Miljö- och hållbarhetsprojekt

Cecilia Axelsson, kommunens miljöstrateg, berättade om kommunens miljömål och om flera intressanta projekt – bland annat byggnationen av Elmeskolan, som blir landets största passivhusskola. Jenny Smedberg, chef för kommunens individ- och familjeomsorg, presenterade verksamheten Återbruket som är ett socialt hållbarhetsprojekt.

Stambanan ­ – en mycket viktig fråga för kommunens framtid

En av de viktiga frågorna för Älmhult är att säkra en bra tågtrafik i nord–sydlig riktning. Paul Robertsson, utvecklingschef, framförde kommunens stånspunkt om att tågtrafiken och korta pendlingstider är av avgörande betydelse för Älmhults utveckling. Diskussion med ministern fördes bland annat om förutsättningar för en ny stambana.

Både kommunalrådet Ingemar Almkvist och kommunchef Roland Eiman var nöjda med besöket och med de frågorna som belystes under samtalet.

Deltagare under besöket:

Från regeringskansliet kom förutom Per Bolund även Hanna Begler, politiskt sakkunnig samt pressekreterare Anna Söderström. Från kommunen deltog Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Jan Fagerberg (Mp), Michael Öberg (Mp), kommunchef Roland Eiman, utvecklingschef Paul Robertsson, kommunikationschef Malin Blom, chef för IFO Jenny Smedberg och miljöstrateg Cecilia Axelsson.

Bild på Cecilia Axelsson, miljöstrateg på Älmhults kommun.

Cecilia Axelsson, miljöstrateg på Älmhults kommun.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.