Vad krävs för att bli beviljad serveringstillstånd?

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd:

• Du som ansöker måste ha fyllt 20 år

• Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren

• Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.

• Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.

• Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen och reglerna för servering. Kunskapsprovet gör du hos kommunen enligt den kursplan som Folkhälsomyndighten tegit fram. I vissa situationer kan det göras undantag från provet, t.ex. om du har gjort provet och har ett gällande serveringstillstånd i kommunen.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället:

• Det ska finnas ett eget kök

• Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter

• Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering

• Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel ska lokalen kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna

• Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.