När behövs det serveringstillstånd?

Med ”servering” menas i detta fall försäljning av alkoholdrycker till konsument för förtäring på stället (1 kap.11 § alkohollagen).

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serverings­tillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Exempel när serveringstillstånd behövs

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering
  • Servering av alkohol till slutna sällskap och föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler
  • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

När behövs det inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

  • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.