Försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Du som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Anmälan

Försäljning av receptfria läkemedel

Du som sköter detaljhandel med receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel ska första anmäla denna försäljning till Läkemedelsverket. En anmälan görs även till miljö- och byggförvaltningens handläggare som sedan gör tillsyn av försäljningsstället. För handläggning av anmälan debiterar kommunen 825 kronor.

Försäljning och servering av folköl

Du som näringsidkare och som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta i förväg. Anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen via särskild blankett för anmälan om försäljning och servering av folköl. Word (word, 53 kB)

För handläggning av anmälan debiterar kommunen 825 kronor.

Tobaksförsäljning

Du som näringsidkare och som vill sälja tobaksvaror måste anmäla detta i förväg. Anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen via särskild blankett för anmälan av försäljningWord (word, 61 kB).Word (word, 61 kB)

För handläggning av anmälan debiterar kommunen 825 kronor.

Avgifter för tillsyn

Servering och/eller försäljning av folköl

Du som säljer och/eller serverar folköl betalar en tillsynsavgift på 825 kronor per hel timme handläggningstid. Du som har ett serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för servering av folköl.

Försäljning av tobak

Du som säljer tobaksvaror ska betalar en tillsynsavgift på 825 kronor per hel timme handläggningstid. Du som har serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för försäljning av tobak.

Receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel betalar en tillsynsavgift på 825 kronor per hel timme handläggningstid.

Samordning av avgifter

Du som betalar tillsynsavgift med anledning av serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för försäljning av folköl och tobaksvaror.

Du som säljer (eller serverar folköl) två eller flera av de avgiftsbelagda produkterna, till exempel både receptfria läkemedel och tobak, betalar 825 kronor per hel timme handläggningstid.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.