Försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Det är till socialnämnden du som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel ska anmäla dig.

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

Du som sköter detaljhandel med receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel ska första anmäla denna försäljning till Läkemedelsverket. En anmälan görs även till socialförvaltningens handläggare som sedan gör tillsyn av försäljningsstället.

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Du som näringsidkare och som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta i förväg. Anmälan ska göras till socialförvaltningen via särskild blankett för anmälan om försäljning och servering av folköl.Word (word, 53 kB)

Anmälan av tobaksförsäljning

Du som näringsidkare och som vill sälja tobaksvaror måste anmäla detta i förväg. Anmälan ska göras till socialförvaltningen via särskild blankett för anmälan av försäljningWord (word, 61 kB).Word (word, 61 kB)

Avgifter för tillsyn

Servering och/eller försäljning av folköl

Du som säljer och/eller serverar folköl betalar en årlig tillsynsavgift på 1000 kronor. Du som har ett serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för servering av folköl.

Försäljning av tobak

Du som säljer tobaksvaror ska betala en årlig tillsynsavgift på 1000 kronor. Du som har serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för försäljning av tobak.

Receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel betalar en årlig tillsynsavgift på 1000 kronor.

Samordning av avgifter

Du som betalar tillsynsavgift med anledning av serveringstillstånd betalar ingen ytterligare avgift för försäljning av folköl och tobaksvaror.

Du som säljer (eller serverar folköl) två eller flera av de avgiftsbelagda produkterna, till exempel både receptfria läkemedel och tobak betalar en maximal tillsynsavgift på 1000 kronor.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.