Kompetensförsörjning i realtid

Älmhults kommun driver ett integrations-projekt med hjälp av EU-finansiering. Projektet, går under benämningen Kompetensförsörjning i realtid (KiR). Syftet är att bättre kunna integrera och närma de nyanlända den svenska arbetsmarknaden.

Projektet kommer att löpa under tre år och kommer att omfatta drygt 200 personer och riktar sig till utrikes födda i kommunen. Exempel på berörda aktörer är Älmhults kommun, SFI (Svenska för invandrare), Arbetsförmedlingen och lokala företag

Målet är att forma en modell för hur vi kan, på bästa sätt, kompetensförsörja de nyanlända individerna och matcha dem mot lämplig sysselsättning.

Röster från projektet:

Sara Vaarning Vetter, projektledare:
- Vi ska utgå från varje individ och den kunskap och erfarenhet han eller hon redan har och försöka matcha den mot det lokala näringslivets behov av kompetens.

Krister Dagneryd, rektor på Haganässkolan:
- Projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, bygger på att kommunens näringsliv och vuxenutbildning samverkar på ett bra sätt. Genom att arbeta smartare tillsammans tror jag att dessa personer kan komma in på arbetsmarknaden snabbare.

Projektadministratör, Malin Hassler och projektledare, Sara Vaarning Vetter

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.