Företagsinfo

RSS. Prenumerera på information från www.almhult.se till din mobiltelefon eller dator.

Företagsinfo är ett nyhetsbrev med näringslivsinformation som skickas till alla företag i Älmhults kommun. Får du inte nyhetsbrevet, men gärna vill ha det via post eller mejl, kontakta Anna Stark via mejl eller på telefon 0476-551 49. 

September 2017

Frukostmöte

Hej och välkomna tillbaka efter en välförtjänst semester

Höstens första frukostmöte äger rum 15 september hos Team Sportia i Älmhult, se separat inbjudan.PDF (pdf, 111.5 kB)

Därefter ses vi 17 november hos Mekonomen och sista frukostmötet är 8 december.

Nästa gång skickas företagsinfo samt inbjudan ut per mail. Se till att ha uppdaterade mailuppgifter.

Allt fler äldreboenden byggs av privata bolag

Platsbrist i 125 kommuner. Fyra av tio nya boenden byggs i privat regi.

De privata aktörerna bygger allt fler nya äldreboenden och står snart för fyra av tio nyuppförda omsorgsfas­tigheter i landet

Men trots välfärdsbolagens byggboom ökar platsbristen. Kommunerna har stora problem att inrätta särskilda boendeformer för äldre i takt med att behoven ökar, visar årets upplaga av Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Enligt Boverket kommer antalet personer över 85 år att vara dubbelt så stort om drygt 30 år, och i det kortare perspektivet behövs 40 000 nya boendeplatser.

Många kommuner har i dag bra ekonomi, men är högt belånade. Genom att ta hjälp av den privata sektorn får kommunerna tillgång till moderna, anpassade boenden och slipper risk eftersom de privata aktörerna står för investeringen.

Sedan i fjol finns ett ekonomiskt stöd att söka för just boende för äldre , där även särskilda boendeformer ingår. Regeringen har avsatt 300 miljoner under 2017 och 400 miljoner för 2018-2020. Stödet riktar sig till både privata och kommunala aktörer. Detta kan vara en parameter som inneburit att de privata aktörerna satsar, säger Ulrika Bensköld, utredare på Boverket.

Landsbygdens framtid

Sverige är ett av de länder i världen där urbani­sering­en går fortast. Det är därför inte förvånande att man räknar med att nittio procent av nya företagsetable­ringar
under de kommande åren kommer ske i någon av våra tre storstadsregioner.
Motsvarande procent­sats gäller nya arbetstillfällen.

Hur ser det ut i Älmhults kommun. Ja, vi går lite mot strömmen. Mycket tack vare en stark industri och de olika IKEA bolagen, så ökar arbetstillfällena, men vi behöver också växla upp nyföretagandet.

I Älmhults kommun under åren 2010-2015, så var tillväxten i antal anställda 17% och tillväxten i antal företag 19%. Som jämförelse ökade tillväxten i antal anställda i Sverige med 12% och tillväxten i antal företag med 40% under samma period.

Älmhults kommun behöver attrahera branscher
som behövs och saknas.

Ny undersökning: Här är or­terna där svenska företag vill växa mest.

Behöver du inspiration? Då kan du flytta till Kronobergs län där företagen har den största tillväxtviljan i landet, enligt en färsk undersökning från Almi Företagspartner.

Att många svenska företag vill växa är inget nytt – men ambitionerna skiljer sig åt ute i landet.

Företagen i Kronobergs län går exempelvis i bräschen och visar upp den största tillväxtviljan. Det visar en undersökning som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner. Därefter innehas topp- placeringarna av Jönköping, Östergötland och Stockholm.

Undersökningen, som baserar sig på intervjuer med närmare 2 000 vd:ar i Sverige, visar vidare att över 8 av 10 små- och medelstora företag i Sverige vill växa. Närmare hälften av dem har en hög eller mycket hög ambition att växa, samtidigt som en femtedel av bolagen efterfrågar stöd i affärsutvecklingen.

Storleken på företaget påverkar dock viljan till tillväxt. De som har två eller flera anställda tenderar att ha högre ambitioner än de som driver sina företag på egen hand.

Här är fler hårda punkter från undersökningen:

60 procent av de företag som svarat att de vill växa har som mål att öka antalet anställda inom en treårsperiod.

42 procent av de svarande företagen planerar att lansera en ny eller förbättrad produkt inom tre år. Nästan lika många svarar att de redan gjort det inom ramen för de senaste tre åren. Svårigheterna att hitta rätt kompetens fortsätter dock att ställa till det för de företag som vill växa, uppger företagsledarna.

När det kommer till att söka kapital svarar mer än var tredje, 76 procent, att de inte behöver mer finansiering. Lars Mårdbrant som är kommunikationsdirektör på Almi konstaterar att många företag kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens.

Men det finns även många som efterfrågar finansiering och affärsutveckling, och ett av fem företag tror att de behöver stöd för att växa. Över 40 procent av dem som anser sig behöva finansiering upplever det som svårt.

Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns företaget. Här har Almi en jätteviktig roll att fylla”, säger Lars Mårdbrant.

Mästarnas mästare MARTIN LIDBERG kommer till Älmhult.

Den 7 oktober i evenemanget ”Älmhult rör på sig” på Friskis & Svettis föreläser Martin om ”Vägen till en bättre hälsa”. Du har också möjlighet att få vara med på ett unikt träningspass med Martin.

Jonas Knutsson från Smålandsidrotten finns på plats och pratar doping och kosttillskott. Det kommer även att vara en mässa med utställningar från företag och föreningar, invigning av Hälsans stig med mera. Läs mer på www.almhult.se/almhultrorpasig

Företagsregister

Då vi fått några frågor från företag angående Business Update System, så använder Älmhults kommun dem för att sköta vårt företagsregister. Det kan hända att ni blir kontaktade av dem.

Mark och Lokaler

Vi uppmanar alla som har ledig tomtmark och lediga industrilokaler lägga in detta i kommunens register. Så här gör du:

Gå in på Älmhults kommuns hemsida, välj Företag> Mark och lokaler>Mark och lokalregister>Ändra/lägg till uppgifter. Glöm inte fotografera objekten och lägga in bilder. Objektvision som hanterar vårt Mark- och lokalregister har kontaktat en del av er. Detta är helt OK från Älmhults kommuns sida.

Vad saknar vi för branscher i Älmhult

Diskussioner pågår vad det är för branscher vi saknar i Älmhults kommun. Kom med förslag. Vad är det ni tycker vi saknar, ska kompletteras eller rent av konkurreras?

Ta tillfället i akt och tyck till och skicka åsikterna till eddie.hansson@almhult.se
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.