ElmNets byanät

Pris för byanäten Fälhult Fiber, Liatorp, Diö Byanät södra och Pjetteryd Fiber.

Under hösten 2016 framfördes önskemål från några av kommunens byanätsföreningar om att ElmNet skulle ta över deras fiberprojekt. Önskemålen resulterade i att ElmNets styrelse beslutade att öppna för möjligheten att överlåta ett bidragsberättigat fiberprojekt till ElmNet. ElmNets erbjudande till byanätsföreningarnas styrelser och medlemmar är att samma villkor för en fiberanslutning ska gälla för samtliga kunder i ElmNets fibernät.

 1. Anslutning av permanentbostad för 19 900 kronor.
  I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, mer information om detta se Relaterad information.

 2. Anslutning av fritidshus för 24 900 kronor.
  I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, mer information om detta finns i Relaterad information.

 3. Förberedande anslutning för 6 500 kronor.
  Alternativet förutsätter att vi gräver förbi fastigheten i samband med att någon annan fastighet längs vägen ska fiberanslutas. Innebär i så fall att vi släpper en fiberslang inne på tomten. När huset någon gång i framtiden ska fiberanslutas betalar husägaren 15 000 kronor (permanenthushåll) respektive 20 000 kronor (fritidshus) för detta. I det priset ingår montering och installation av fibermodem men inte tomtgrävning. Det totala priset för en fiberanslutning blir därmed 21 500 kronor respektive 26 500 kronor.

 4. Efteranslutning.
  I dagsläget kan ElmNet inte prissätta detta alternativ för fastigheter på landsbygden men som fastighetsägare får du räkna med att det kostar minst 30 000 kronor att efteransluta ditt hus till fibernätet. I och med att möjligheten att få statliga bidrag till framtida efteranslutningar i dagsläget är osäkra så är det inte säkert att ElmNet har möjlighet att utföra efteranslutningar.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.