Byanät

I samråd med representanter för byanäten har följande geografiska områdefördelning gjorts mellan byanäten (klicka på respektive område för kontaktuppgifter).

Fiberområden Hallaryd Delary - Göteryd Pjätteryd Diö - Stenbrohult Liatorp Eneryda Virestad Bråthult Häradsbäck

De förhållandevis stora områdena är för att vi ska få en solidarisk fördelning av byanätens investeringskostnad samt största möjliga utväxling på de kommunala skattepengar som satsas i utbyggnaden.

Byanät beslutar att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet

Under hösten 2016 framfördes önskemål från några av kommunens byanätsföreningar om att ElmNet skulle ta över deras fiberprojekt. Önskemålen resulterade i att ElmNets styrelse beslutade att öppna för möjligheten att överlåta ett bidragsberättigat fiberprojekt till ElmNet. ElmNets erbjudande till byanätsföreningarnas styrelser och medlemmar är att samma villkor för en fiberanslutning ska gälla för samtliga kunder i ElmNets fibernät. Läs mer här.

Följande fiberföreningar har så här långt, via beslut på extra föreningsstämmor, valt att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet:

  • Fälhult Fiber Ekonomisk förening
  • Diö Byanät södra Ekonomisk förening
  • Pjetteryd Fiber Ekonomisk förening
  • Liatorp Fiber Ekonomisk förening

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.